ગુજરાતી જોક્સ - ત્રણ રાણીઓ

Last Modified સોમવાર, 23 મે 2022 (16:00 IST)
બાળક (વાર્તા સાંભળ્યા પછી) માતા થી-
મા મને પણ ત્રણ રાણીઓ જોઈએ
એક ભોજન બનાવશે
બીજી ગીતે ગાશે
ત્રીજી મને નવડાવશે
માતા( મુસ્કુરાવતા) અને તૂ ઉંઘશે કોની સાથે

બાળક- ઉંઘીશ તો હુ મારી મા સાથે
મા( ભાવુક) - મારો લાલિયો સૌ વર્ષ જીવે

પિતા- પણ દીકરા આ જણાવ કે તે રાણીઓ કોની પાસે ઉંઘશે
બાળક- તે પાપા સાથે ઉંઘી જશે

પાસે બેસેલા પાપા- જુગ -જુગ જીવો મારા લાલિયો
મારો લાડકો મારો દીકરો હજાર વર્ષ જીવે

પાપાના આગળના ચાર દાંત
એક જ વેલણમાં બહાર આવી ગયા................


આ પણ વાંચો :