ગુજરાતી જોક્સ- સુહાગરાતમાં પત્નીથી

Last Modified સોમવાર, 23 મે 2022 (14:04 IST)
પપ્પૂને સુહાગરાતમાં પત્નીથી
વાત કરવાનો ટૉપિક શોધી રહ્યો હતો
કઈક સમજ નહી આવ્યુ તો પૂછ્યુ
ઘરે બોલીને તો આવી છે ન
કે આજે રાત્રે અહીં જ રોકાશેઆ પણ વાંચો :