ગુજરાતી જોક્સ- બાઈ ધ્યાન રાખજે

Last Modified સોમવાર, 25 જુલાઈ 2022 (16:49 IST)
ગુજરાતી જોક્સ-નસબંદીનો ઑપરેશન ફેલ થઈ ગયું

નોકરાણી- મેમ સાહેબ હું ગર્ભવતી છું મને લાંબી રજા જોઈએ.

માલકિન- અરે વાહ શું વાત છે .. બાઈ... ધ્યાન રાખજે

હો

નોકરાની- હા મેમ સાહેબ

તમે પણ ધ્યાન રાખજો

સાહેબ નો નસબંદીનો ઑપરેશન ફેલ થઈ ગયું છે.


આ પણ વાંચો :