શુક્રવાર, 23 ફેબ્રુઆરી 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ- અડધી રાત્રે ટોયલેટ

અમુક લોકોને અડધી રાત્રે ટોયલેટ 
લાગે તોય જવામાં ફાટતી હોય 
 
અને બધે સ્ટેટસ રાખે 
I am King