શનિવાર, 2 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 21 સપ્ટેમ્બર 2023 (14:04 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- 7 મહિનાથી

પિતાઃ તમે મારી દીકરીને ક્યારથી પ્રેમ કરો છો?
છોકરો: 7 મહિનાથી

 
પિતાઃ પણ હું કેવી રીતે માનીશ??
છોકરો: હજુ 2 મહિના રાહ જુઓ.