શનિવાર, 2 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : બુધવાર, 13 સપ્ટેમ્બર 2023 (16:08 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- પાણીપુરીની જોઈ

ગુજરાતી જોક્સ- પાણીપુરીની જોઈને
 
પાણીપુરીની લારી જોઈને 
છોકરીઓ તો આ રીતે ખુશ થાય છે 
 
જેમ બબીતાજીને 
 
જોઈ ને જેઠાલાલ...


 
પાણીપુરીની લારી જોઈને 
છોકરીઓ તો આ રીતે ખુશ થાય છે 
 
જેમ બબીતાજીને 
 
જોઈ ને જેઠાલાલ...