સોમવાર, 11 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: મંગળવાર, 3 ઑક્ટોબર 2023 (17:49 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- ક્યાં સુધી પ્રેમ કરશો?

jokes in gujarati
તેણે મને પૂછ્યું કે તમે મને ક્યાં સુધી પસંદ કરશો?

તેણે મને પૂછ્યું કે તમે

મને ક્યાં સુધી પ્રેમ કરશો?
મેં પણ હસીને કહ્યું,
જ્યાં સુધી મારી પત્નીને ખબર ન પડે.