1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોકસ- પેટ્રોલ સસ્તું થઈ ગયું છે

Jokes in gujarati
1 માતા: ગઈકાલે મધ્યરાત્રિએ તે રૂમમાં આવી અને કહ્યું
 
-
દીકરા, તને ખબર છે કે પેટ્રોલ સસ્તું થઈ ગયું છે?
 
 
હું: હા મા...ફરી?
 
 
માતા: ફોન બંધ કર અને સૂઈ જાઓ.
 
 
નહીંતર હું તમારા ફોનમાં પેટ્રોલ નાખીને આગ લગાવી દઈશ.
 
ડૉક્ટર - તમને આવવામાં મોડું થયું
 
 
ગપ્પુ - શું થયું ડોક્ટર સાહેબ, મારી પાસે કેટલો સમય બાકી છે?
 
 
ડોક્ટરઃ તમે મરતા નથી, 
 
એપોઇન્ટમેન્ટ 6 વાગ્યાની હતી, તમે 7 વાગે આવ્યા છો 
 
 
ચિન્ટુ - મિન્ટુ જલ્દી જાગો, ભૂકંપ આવી રહ્યો છે,
 
 
આખું ઘર ધ્રૂજી રહ્યું છે
 
 
મિન્ટુ - ઓયે ચુપચાપ સૂઈ જા.
 
 
ઘર તૂટી જશે તો આપણું શું થશે?
 
 
અમે ભાડૂતો છીએ