રવિવાર, 1 ઑક્ટોબર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 8 મે 2023 (09:32 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- હલવાઈ કેમ પૂછે છે

પત્નીએ પતિનો મોબાઈલ ચેક કર્યો અને
તેની સામે જોઈને પૂછ્યું -
આ છગન હલવાઈ કેમ પૂછે છે કે તેણે ખાધું કે નહીં