1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: મંગળવાર, 14 સપ્ટેમ્બર 2021 (09:05 IST)

ગુજરાતી જોકસ- પોતે જે મરજી હોય

એ ચૂસો 
 
એક નાનો છોકરો
 
ભૂલથી 
 
પેરેંટ્સના બેડરૂમમાં 
 
ઘુસી ગયો
 
અને 
 
ત્યાંનો નજારો જોઈ
બૂમો પાડ્તા બોલ્યો
 
પોતે જે મરજી હોય 
એ ચૂસો છો, અને મને 
અંગૂઠો ચૂસવા પર 
આટલો મારો છો...