ગુજરાતી જોકસ- પોતે જે મરજી હોય

Last Modified મંગળવાર, 14 સપ્ટેમ્બર 2021 (09:05 IST)
એ ચૂસો

એક નાનો છોકરો

ભૂલથી
પેરેંટ્સના બેડરૂમમાં

ઘુસી ગયો

અને

ત્યાંનો નજારો જોઈ
બૂમો પાડ્તા બોલ્યો

પોતે જે મરજી હોય
એ ચૂસો છો, અને મને
અંગૂઠો ચૂસવા પર
આટલો મારો છો...


આ પણ વાંચો :