ગુરુવાર, 1 ડિસેમ્બર 2022
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified બુધવાર, 11 મે 2022 (14:06 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- ઓય ફુત માલ ફૂત માલ!

માતાએ તોતળા પુત્રને કહ્યું: પુત્ર
આજે આપણે છોકરીને ક્યાં જોવાના છીએ,
તમે ત્યાં બોલશે નહીં, નહીં તો આ લોકો પણ 
ના પાડી દેશે
 પુત્રઃ ઓતે છોકરીના ઘરે છોકરી  ચા 
 
લઈને આવી, ત્યારે છોકરાએ ચા પીતાની સાથે જ કહ્યું,
“દલમ છે દલમ. 
છોકરીએ તરત કહ્યું, ઓય ફુત માલ
 ફૂત માલ!