1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 19 એપ્રિલ 2024 (09:30 IST)

Teacher students jokes- સૌથી વધુ નશો

શિક્ષક: મને કહો, સૌથી વધુ નશો શું છે?
વિદ્યાર્થીઓના પુસ્તકોમાં…
શિક્ષક: તે કેવી રીતે?

મે નથી સમજયુ ...
વિદ્યાર્થીઃ પુસ્તક ખોલતા જ ઊંઘ આવે છે...!!!

શિક્ષક- બેભાન..
--

ભાઈ, બસ સ્ટેન્ડ જવા માટે તમે કેટલા ચાર્જ કરશો?
 
રિક્ષાચાલકે કહ્યું- 30 રૂપિયા લાગશે.
 
સંતાએ કહ્યું- 15 રૂપિયા લો ભાઈ.
રિક્ષાચાલકે કહ્યું, "સાહેબ, આટલા ઓછા પૈસામાં તમને કોણ લેશે?"
 
સંતાએ કહ્યું- તમે પાછળ બેસો, હું તમને લઈ જઈશ.