આજનો સુવિચાર : શ્રી રામ શ્રી રામ

વેબ દુનિયા|

P.R
આજનો સુવિચાર:- શ્રી રામ એમ ટહુકાર કરતી કવિતારૂપી શાખા પર બેસીને ટહુકાર કરતી વાલ્મીકિરૂપી કોયલને હું વંદન કરું છું. -


આ પણ વાંચો :