ગુજરાતી કવિતા - કેવો આ પ્રેમ છે

કલ્યાણી દેશમુખ| Last Modified ગુરુવાર, 10 મે 2018 (15:06 IST)
નથી કોઈ બંધન, નથી કોઈ વચન તો પણ છે
તને પણ અને મને પણ
કેવો આ તારો-મારો પ્રેમ છે

તારો છે રસ્તો અલગ,
મારા છે બંધન જુદા
છતા પણ છે કોઈ અતૂટ સંબંધ લાગણીનો
કેવો આ તારો-મારો પ્રેમ છે

કદીક વિચારુ છુ, ન વધુ આગળ તારી તરફ
પણ છે કોઈ ડોર મજબૂત ઘણી, જે ખેંચી જાય છે દૂર મને તારા ભણી
કેવો આ તારો-મારો પ્રેમ છે

કહેવુ છે ઘણુ બધુ તને, ડર પણ
લાગે છે મને
ન નિભાવી શકુ તો દિલ જો તારુ તૂટશે તો આંસુ મારા પણ વહેશે
કેવો આ તારો-મારો પ્રેમ છે

જે દિવસથી નજર સામે આવ્યા છો, તે દિવસથી જ મારા લાગ્યા છો
છતા પણ છો સંબંધોની યાદીથી દૂર જાણે કોઈ સપનુ લાગો છો
કેવો આ તારો-મારો પ્રેમ છે


આ પણ વાંચો :