દર વર્ષે 22 ટન સોનું આપણે કચરામાં ફેકી દઈએ છીએ

Last Updated: રવિવાર, 5 જૂન 2016 (15:29 IST)દરેક મોબાઈલ ફોનમાં આશરે 23 મિલીગ્રામ સોનું હોય છે . વિશ્વમાં દરેક વર્ષ આશરે 1.5 અરબ મોબાઈલ ફોન બને છે. એમાંથી માત્ર 10 ટ્કા રિસાઈકલિંગ માટે હોય છે . એટલે કે અમે દરેક વર્ષ આશરે 22 ટન સોના કચરામાં ફેંકી નાખે છે. આવું ઉત્પાદો સાથે પણ છે જેમાં તાંબા એલ્યુમીનિયમ ચાંદી જેવી ધાતુ ઉપયોગ હોય છે. બધા કચરામાં મળીને પ્રદૂષણ અને રોગો ફેલાવે છે.


આ પણ વાંચો :