આરતી કુંજ બિહારી કી- બુધવાર સ્પેશીયલ-આરતી કુંજ બિહારી કી-હરીહરન-શ્રી કૃષ્ણ આરતી

shrawan and krishna
Last Updated: બુધવાર, 12 ઑગસ્ટ 2020 (10:18 IST)

આરતી કુંજ બિહારી કી,
શ્રી ગિરધર કૃષ્ણ મુરારી કી॥
આરતી કુંજ બિહારી કી,
શ્રી ગિરધર કૃષ્ણ મુરારી કી॥
ગલે મેં બેજંતી માલા,
બજાવે મુરલી મધુર બાલા.
શ્રવણ મેં કુંડલ ઝલકલા,
નંદ કે આનંદ નંદલાલા.
ગગન સામ આંગ કાંતિ કાલી,
રાધિકા ચમક રહી આલી.
લતન મેં થાડે બનામાળી
ભ્રમર સી અલક,
કસ્તુરી તિલક,
ચંદ્ર સી ઝલક,
લલિત છવી શ્યામા પ્યારી કી,
શ્રી ગિરધર કૃષ્ણ મુરારી કી॥
4 આરતી કુંજ બિહારી કી ...॥

કનકમય મોર મુકુટ બિલસે,
દેવતા દર્શન કો તરસે.
ગગન સો સુમન રાસી બરસે
બાજે મુર્ચના,
મધુર મૃદંગ,
ગ્વાલિન સંગ
અતુલ રતિ ગોપ કુમારી કી,
શ્રી ગિરધર કૃષ્ણ મુરારી કી॥
4 આરતી કુંજ બિહારી કી ...॥
જહાં તે પ્રગટ ભઈ ગંગા,
સકલ મન હરણી શ્રી ગંગા.
સ્મરણ તે હોટ મોહ ભંગા
બસી શિવ શિશ,
જટા કે બીચ,
હરેઈ અળ કીચ,
ચરણ છવી શ્રી બનાવારી કી,
શ્રી ગિરધર કૃષ્ણ મુરારી કી॥
4 આરતી કુંજ બિહારી કી ...॥

ચમકતી ઉજ્જવલ તત્ રેનુ,
બાજ રહી વૃંદાવન બેનુ.
ચહુ દિસી ગોપી ગ્વાલ ધેનુ
હંસત મૃદુ માંડ,
ચાંદની ચંદ્ર,
કટટ ભાવ ફંડ,
તેર સન દીન દુખારી કી,
શ્રી ગિરધર કૃષ્ણ મુરારી કી॥
4 આરતી કુંજ બિહારી કી ...॥
આરતી કુંજ બિહારી કી,
શ્રી ગિરધર કૃષ્ણ મુરારી કી॥
આરતી કુંજ બિહારી કી,
શ્રી ગિરધર કૃષ્ણ મુરારી કી॥


આ પણ વાંચો :