1. સમાચાર જગત
  2. વ્યાપાર
  3. નોકરી અને કેરિયર
Written By

10th Board Exam Preparation Tips - બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કરવાના ટૉપ 21 ટીપ્સ

How To Prepare For A Board Exam?
પોઈન્ટ બનાવીને વાંચો
શેડ્યૂલ તૈયાર કરો. બોર્ડની પરીક્ષાનો અભ્યાસ કરવા માટે, તે જરૂરી છે કે તમે તમારી જાતને તૈયારી માટે પૂરતો સમય આપો.
મન શાંત રાખીને વાંચવુ 
શાંત વાતાવરણ શોધો. ...
વધુ મહત્વના વિષયોને પ્રાધાન્ય આપો. ...
અભ્યાસ જૂથમાં જોડાઓ. ...
અભ્યાસ કરતી વખતે કોઈ ટેન્શન ન લો
ઑનલાઇન સંસાધનોનો ઉપયોગ કરો. ...
Test Yourself તમારી જાતને પરીક્ષણ કરો. ...
નિયમિત રિવાઇઝ કરો. ...
પૂરતો આરામ કરો.
સમયનો કુશલતાપૂર્વક ઉપયોગ
 
ગયા વર્ષના પ્રશ્ન પત્રનો વિશ્લેષણ કરો 
તમારી પાસે દરેક વસ્તુના અભ્યાસ કરવા માટે પહેલાથી ઓછુ સમય બાકી છે તેથી પરીક્ષામાં સારા અંક પ્રાપ્ત કરવા માટે તમને તમારા સમયનો કુશલતાપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. તમને તમારી આવતી પરીક્ષાઓના પાઠયક્રમના મુજબ ગયા વર્ષના પ્રશ્નપત્રનો વિશ્લેષણની સાથે શરૂઆત કરવી પડશે. તેના માટે તમને આ કામ કરવા પડશે. 
 
ગયા વર્ષના ઓછામાં ઓછા 5-10 વર્ષના પ્રશ્નપત્ર એકત્ર કરો. 
જુદા-જુદા અભ્યાસો માટે પ્રશ્નોના વેટેજને ક્રોસ ચેક કરો 
જેથી વધારે વેટેજ અને ઓછા વેટેજ અભ્યાસ વાળાની ઓળખ કરી શકે.
તમે સરળ અને અઘર અને ઔસત સ્તરના પ્રશ્નો અને અભ્યાસ વિશે ખબર પડી જશે. 
તેનાથી તમને અભ્યાસના મહત્વપૂર્ણ વિષયોને સમજવામાં મદદ મળશે. જેને તમને પરીક્ષા માટે અભ્યાસ કરવો જોઈએ.