ગુજરાતી જોક્સ - ભારતીય પત્ની સંસ્કારો વાળી હોય છે

Last Modified મંગળવાર, 4 ફેબ્રુઆરી 2020 (13:17 IST)
ભારતીય પત્ની સંસ્કારો વાળી હોય છે
તે ક્યારેય પોતાના પતિને બધાની સામે
"Abe Gadhe" " Oye Gadhe"
"Sun Gadhe"
કહીને નથી બોલાવતી
Shortમાં "A.G" "O.G" "Suno. G"આ પણ વાંચો :