વેલેંટાઈન ડે આવ્યું છે લઈને મસ્ત જોક્સ

Last Updated: મંગળવાર, 4 ફેબ્રુઆરી 2020 (12:41 IST)
વેલેંટાઈન ડે આવ્યું છે લઈને મસ્ત જોક્સ 
14 ફેબ્રુઆરી વેલેંટાઈન ડે છે. પ્રેમી જોડા આખા  વેલેંટાઈન અઠવાડિયાને ખૂબ ઉત્સાહ અને જશ્ન સાથે ઉજવી રહ્યા છે. આ જોકસ ઈટરનેટ પર બહુ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. 
 jokesઆ પણ વાંચો :