સોમવાર, 5 ડિસેમ્બર 2022
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. સ્ત્રી-પુરુષ
Written By
Last Modified મંગળવાર, 7 મે 2019 (15:54 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - ચૂંટણી પછી પ્રચાર કોણ કરે

ગુજરાતી જોક્સ - ચૂંટણી પછી પ્રચાર કોણ કરે 
 
પત્ની- લગ્ન પછી તમે મને પ્રેમ જ નહી કરતા 
 
પતિ- ગાંડી છે શું 
 
પરીક્ષા ગુજરાતી જોક્સ - ચૂંટણી પછી પ્રચાર કોણ કરે છે!!