ગુજરાતી જોક્સ- ભાભી પીયર ગઈ છે

gujarati jokes-

Last Updated: સોમવાર, 10 ડિસેમ્બર 2018 (17:26 IST)
એક મિત્રએ સ્ટેટસ બદલીને

તિરંગો લગાવી નાખ્યું


ત્યારે ન તો 26મી જાન્યુઆરી હતી

ન તો 15મી ઓગ્સ્ટ

મેં પૂછ્યું

મિત્ર આ શા માટે


તેને જવાબ આપ્યું

અરે તારી ભાભી 15 દિવસ માટે પીયર ગઈ છે..આ પણ વાંચો :