ગુજરાતી જોક્સ -ફળોના નામ

Last Modified સોમવાર, 13 એપ્રિલ 2020 (17:06 IST)
ટીચર- 15 ફળોના નામ જણાવો

છાત્ર- કેરી

ટીચર - good

છાત્ર- અમરૂદ

ટીચર -શાબાશ

છાત્ર -પપૈયું

ટીચર - ઓકે 3 થઈ 12 બીજા બોલ

છાત્ર- 1 દર્જન કેળા


આ પણ વાંચો :