સ્કૂલમાં ફેલ થતી છોકરીઓ વધારે કરે છે સંબંધ

Last Modified ગુરુવાર, 4 માર્ચ 2021 (20:08 IST)
એક અભ્યાસ મુજબ ટીનએજર્સ છોકરીએના શાળાની દિનચર્યા અને એમના સેક્સુઅલ રિલેશન વચ્ચે મુખુ ખુલાસો થયું છે ઈંડુયાના યુનિવર્સિટી મુઅજબ શાળા બંક કરવું , ટેસ્ટમાં ફેલ થવું અને વગર કંડોમની વાત કરતી સામે આવી છે.

આ ઉમરમાં છોકરીઓ પસંદ
કરે છે,
વગર કંડોમ સંબંધ કરવું

છોકરીઓની ઉમર 14 થી 17 વર્ષની છોકરીઓ પર કરાયું સર્વે

આ સર્વે 10 વર્ષમાં પૂરો કરાયો.

80 હજાર ડાયરીથી સ્ટડી મુજબ આ વાતનો દાવો કરાયું છેકે . છોકરીઓની શાળાની દિનચર્યા મુજબ એમના સેક્સઉલ રિલેશન વચ્ચે મુખ્ય કડી છે. આ સ્ટડીમાં 387 છોકરીઓની ડાયરિયો મુઅજબ રોમાંટિક અને ફિજિકલ રિલેશનને લઈને એમના વ્યવહારને સમજવાની કોશિશ કરી.

આ સર્વેમાં આ વાત નો દાવા કરાયું કે જે છોકરીઓ ટેસ્ટમાં ફેલ હોય છે કે સ્કૂલ બંક કરે છે એ દિવસે એ વગર કંડોમ સંબંધ કરવું પસંદ કરે છે.
આ શોધમાં આ વાતનો પણ દાવો કર્યો કે જે છોકરીઓ સુરક્ષા રાખતા શારીરિક સંબંધ બનાવે છે એ ભણતરમાં પણ સફળ થવાની શકયતા વધારે રહે છે.


આ પણ વાંચો :