પાકિસ્તાનની મદર ટેરેસા કહેવાતી Doctor Ruth Pfua

Doctor Ruth Pfua

કોણ છે Doctor Ruth Pfua
પાકિસ્તાનની મદર ટેરેસા કહેવાતી ( ડૉક્ટર રૂથ ફૉ) નો જનમ જર્મનીમાં થયુ હતું. પણ તેમના દિલમાં હમેશા પાકિસ્તાન રહ્યું. ડૉ. ફૉના સાહસ અને પાકિસ્તાનની મદર ટેરેસાનો નિધન ફાળાના વખાણ કરતા પ્રધાનમંત્રી અબ્બાસીએ કહ્યું ડૉ. રૂથ તે સમયે પાકિસ્તાન આવી હતી જ્યારે પાકિસ્તાનના બનવાની શરૂઆતેના વર્ષ હતા. તે અહીં કુષ્ઠ રોગ પીડિત લોકોની જીવનને સારું કરવા આવી હતી અને આવું કરતા તે અહીંની જ થઈ ગઈ હતી.

વુર્જવર્ગ સ્થિત Ruth Pfua નો ફાઉંડેશનના હેરાલ્ડ મેયર પોર્જકીએ કહ્યું કે ડૉ. ફૉ લાખો લોકોના માનની જીવન આપ્યું. ડૉ. ફૉનો જનમ લિપજિકમાં 1929માં થયું હતું. બીજા વિશવયુદ્ધમાં તેમનો ઘર બર્બાદ થઈ ગયું હતું. તેને મેડિસીનના અભ્યાસ કરી અને ત્યારબાદ તેને દક્ષિણ ભારત જવાના આદેશ આપ્યું. પણ બીજાની મુશ્કેલીઓએ તેને પાક્સિતાની ડૉક્ટરોને પ્રશિક્ષિત કર્યું અને પાકિસ્તાની રાષ્ટ્રીયના કુષ્ઠ રોગ ઉન્મૂલન કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં અને વિદેશમાં પૈસાની મદદ કરી.આ પણ વાંચો :