નવરાત્રિ : ક્યાં દિવસે શું દાન કરશો ?

milk cake
નવરાત્રના છઠ્ઠા દિવસે દૂધથી બનેલા પદાર્થ અર્પણ કરી શકાય છે. 
 


આ પણ વાંચો :