1. ધર્મ
  2. નવરાત્રી ઉત્સવ
  3. નવરાત્રી આલેખ
Written By

Navratri Day 1 - માતાજીના પ્રથમ દિવસે મા શૈલપુત્રીની આરાધના અને બીજ મંત્ર અને શું છે માતાજીનો શુભ રંગ

પ્રતિપદાનો પ્રથમ દિવસ ગુરુવારે આવે છે, તેથી તે દિવસનો રંગ પીળો છે. શારદીય નવરાત્રિના આનંદ અને ઉત્સાહની ઉજવણી કરવા માટે, તમારે પીળા રંગની મધુર છાયા પહેરવી જોઈએ.

 


Navratri Day 1- નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે કરો મા શૈલપુત્રીની આરાધના


નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે  માશૈલપુત્રીની આરાધના અને બીજમંત્ર


નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે  માશૈલપુત્રીની આરાધના અને બીજમંત્ર