1. સમાચાર જગત
  2. ગુજરાત સમાચાર
  3. સ્થાનિક ગુજરાતી ન્યુઝ
Written By
Last Updated : શુક્રવાર, 10 જાન્યુઆરી 2020 (11:29 IST)

ગુજરાત ધોરણ 10મા બોર્ડનુ ટાઈમ ટેબલ

ગુજરાગુજરાત ધોરણ 10મા બોર્ડનુ ટાઈમ ટેબલ 
 
તારીખ            વિષય કોડ 
 
7 માર્ચ 2020   ગુજરાતી (FL) 01 
9 માર્ચ 2020   વિજ્ઞાન ટેક્નોલોજી 11 
12 માર્ચ 2020  ગણિત 12  
14 માર્ચ 2020  સામાજિક વિજ્ઞાન  
16 માર્ચ 2020  અંગ્રેજી (SL) 
18 માર્ચ 2020  ગુજરાતી (SL) 
19 માર્ચ 2020  હિન્દી/સંસ્કૃત/સિંધી/અરબી (SL)