સોમવાર, 4 ડિસેમ્બર 2023
  1. સમાચાર જગત
  2. ગુજરાત સમાચાર
  3. સ્થાનિક ગુજરાતી ન્યુઝ
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 7 ઑગસ્ટ 2020 (14:40 IST)

વિજય રૂપાણી સળંગ ચાર વર્ષ પૂર્ણ કરનારા ગુજરાતના પાંચમાં મુખ્યમંત્રી બન્યાં

વિજય રૂપાણી ૭ ઓગસ્ટના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે ચાર વર્ષ પૂરા કરશે. આ સાથે જ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે સતત ચાર વર્ષ પૂરા કરનારા તેઓ પાંચમાં મુખ્યમંત્રી બની જશે. ૧ મે ૧૯૬૦થી અત્યારસુધી ગુજરાત કુલ ૧૬ મુખ્યમંત્રી જોઇ ચૂક્યું છે. આ ૧૬માંથી ચાર જ મુખ્યમંત્રી એવા છે જેઓ પોતાના કાર્યકાળના સતત ચાર વર્ષ પૂરા કરી શક્યા છે. જેમાં હિતેન્દ્ર દેસાઇ ૩ એપ્રિલ ૧૯૬૭થી ૧૨ મે ૧૯૭૧ (૪ વર્ષ ૧ મહિના ૯ દિવસ), માધવસિંહ સોલંકી  ૭ જૂન ૧૯૮૦થી ૧૦ માર્ચ ૧૯૮૫ ( ૪ વર્ષ ૯ મહિના ૩ દિવસ), અમરસિંહ ચૌધરી ૬ જુલાઇ ૧૯૮૫થી  ૯ ડિસેમ્બર ૧૯૮૯ (૪ વર્ષ ૫ મહિના ૩ દિવસ), નરેન્દ્ર મોદી ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૨થી ૨૨ મે ૨૦૧૪ (૧૧ વર્ષ ૫ મહિના) જ મુખ્યમંત્રીઓ છે જેમણે પોતાના કાર્યકાળના સતત ચાર વર્ષ પૂરા કર્યા છે. આનંદીબહેન પટેલે ૨૨ મે ૨૦૧૪થી ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ એમ કુલ ૨ વર્ષ ૭૭ દિવસ ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી તરીકેનો કાર્યકાળ સંભાળ્યો હતો. તેમના સ્થાને ૭ ઓગસ્ટથી ૨૦૧૬થી વિજય રૃપાણી મુખ્યમંત્રી તરીકેની જવાબદારી અદા કરી રહ્યા છે.