સવારે 8 વાગ્યા પછી સ્નાન ન કરવું જોઈએ....

ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ઘરની સમૃદ્ધિ વધારવીી આપણાા
જ હાથમાં છે. ખાસકરીને જે ઘરની મહિલા હોય છે. એ સ્ત્રી માં ના રૂપમાં હોય, પત્નીના રૂપમાં હોય, બહેનના રૂપમાં હોય. ઘરના વડીલ પણ એ
જ સમજાવે છે. કે સૂર્ય
નીકળતા પૂર્વ જ સ્નાન કરવું સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આવું કરવાથી ધન, ઘરમાં સુખ-શાંતિ અને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા વધે છે.
સવારે સ્નાનને ધર્મ શાસ્ત્રમાં ચાર ઉપનામ આપ્યા છે. જૂના સમયમાં તેથી જ
બધા સૂર્યોદય
થતા પહેલા સ્નાન કરતા હતા.આ પણ વાંચો :