આ છે સેકસને રોમાંચિત કરવાના 6 ટિપ્સ

sex2માણસની જરૂરરિયાતોમાં સેક્સ પણ એક મહત્વપૂર્ણ યોગદાન ધરાવે છે. ઘણા લોકોના મનમાં સેક્સને લઈને ઘણા સવાલ રહે છે પણ સંકોચ છોડીને મુક્ત રીતે કોઈ પણ સેક્સની વાત નથી
કરવા ઈચ્છતા. પણ એવા ઘણા સેલિબ્રિટી છે જેને બેડરૂમના અંદરની વાત સાર્વજનિક રીતે મુક્તપણે
સૌના સામે કરી છે.
આજે અમે તમને જણાવીએ છે એવા 6 રીતજેની મદદથી તમે સેક્સને રોમાંચક બનાવી શકે છે.

1. બાંધી દો હાથ - માની
લો કે તમે બેડ પર સૂતા હોય અને અચાનક તમારો પાર્ટનર આવે અને તમારા હાથ બાંધી દે અને તમને સેક્સ માટે ઉપસાવવા
લાગે. જોવા મળ્યુ છે કે
કપ્લસ આ રીતના ઉન્માદી સેક્સને ખૂબજ પસંદ કરે છે. સેક્સ કરવાના એવા જ તરીકાને અજમાવી ખરેખર તમે સેક્સને રોમાંચિત બનાવી શકો
છો.

2.
રોલ પ્લે-
જો તમે તમારી રૂટીન સેક્સ લાઈફથી બોર થઈ ગયા છો તો આ રીતે સેકસને મજેદાર બનાવી શકો છો. રોલ પ્લે એવા કપ્લસે જરૂર ટ્રાઈ કરવું જોઈએ જે સેક્સના સમયે પોતાની ફેંટેસીને પૂરી કરવા ઈચ્છે છે.


વધુ આગળઆ પણ વાંચો :