એક્સિસ બેંક : ઈકવિટી શેરોની વહેંચણી

વેબ દુનિયા|

લિમિટેડે માહિતી આપી છે કે બેંકના નિદેશકોની કમિટીએ 18 ડિસેમ્બર 2009ના રોજ ઈએસઓપીના હેઠળ બેંકના 10 રૂપિયાની મૂળ કિમંતના 424295 ઈકવિટી શેર બેંકના કર્મચારીઓને વહેંચ્યા.


આ પણ વાંચો :