યસ બેંકના શેરોની વહેંચણી

વેબ દુનિયા|

યસ બેંક લિમિટેડે 22 ડિસેમ્બર 2009ના વિવિધ સ્ટોક ઓપ્શનોના હેઠળ 10 રૂપિયાની મૂળ કિમંતના 6,23,956 ઈકવિટી શેરની વહેંચણી કરી.


આ પણ વાંચો :