ગુજરાતી સુવિચાર

beauty tips
Last Updated: શુક્રવાર, 24 માર્ચ 2017 (16:30 IST)


શણગાર તો શરીરને હોય

"સાહેબ"
સુંદર તો પ્રભુની કૃપા હોય તો થવાય..
માણસ "કેવા દેખાય" એનાં કરતાં
"કેવા છે"એ મહત્વનું છે
કારણકે "સૌંદર્ય"નું આયુષ્ય તરૂણાવથા સુધી અને
ગુણોનું આયુષ્ય
અ અજીવન સુધી સાથે રહે છે.આ પણ વાંચો :