મંગળવાર, 12 ડિસેમ્બર 2023
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. ગુજરાતી સાહિત્ય
  3. આજનો સુવિચાર
Written By
Last Updated : સોમવાર, 24 જુલાઈ 2023 (08:57 IST)

Somwar Suvichar- શુભ સોમવાર

somar suvichar in gujarati
સુખ એ એકમાત્ર અત્તર છે,
તમે અન્ય લોકો પર સ્પ્રે કરો છો
તો કેટલાક ટીપાં તમારા પર પણ પડે છે.

 
જે પિતાના ચરણ સ્પર્શ કરે છે,
તે ક્યારેય ગરીબ નથી  હોતો.
જે માતાના ચરણ સ્પર્શ કરે છે
તે ક્યારેય કમનસીબ નથી હોતો.
 
 
જો આવક પૂરતી ન હોય તો, 
ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવો જોઈએ
જો પૂરતી માહિતી નથી તો, 
વાણી પર સંયમ રાખવો જોઈએ.
શુભ સોમવાર
 
 
જ્યારે અમે બાળકો હતા,
તેથી વડીલોનું પાલન કરવાની સંસ્કૃતિ હતી.
જ્યારે આપણે મોટા થયા
હવે બાળકોને સાંભળવાની સંસ્કૃતિ આવી ગઈ છે.
અમારી વાત તો કોઈએ સાંભળી જ નહીં.
શુભ સોમવાર
 
 
વિશ્વનું શ્રેષ્ઠ રત્ન "મહેનત" છે.
અને શ્રેષ્ઠ જીવન સાથી છે – “આત્મવિશ્વાસ
શુભ સોમવાર હર હર મહાદેવ, 

Edited By-Monica sahu