બુધવાર, 6 ડિસેમ્બર 2023
  1. સમાચાર જગત
  2. વ્યાપાર
  3. બજેટ 2021
Written By
Last Modified: સોમવાર, 1 ફેબ્રુઆરી 2021 (13:52 IST)

Union Budget 2021- શું સામાન્ય માણસ પર ભાર વધારશે? પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર કૃષિ સેસ લાદવામાં આવ્યો

નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારામણે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર કૃષિ સેસ રજૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે જ્યારે 2021-22 માટેનું સામાન્ય બજેટ રજૂ કર્યું છે. તેમણે પેટ્રોલ પર લિટર દીઠ 2.5 અને ડીઝલ પર લિટર દીઠ રૂ. 4 નાણાં પ્રધાને કહ્યું, "હું કેટલીક બાબતો પર કૃષિ માળખાગત અને વિકાસ સેસ લાદવાની દરખાસ્ત કરું છું."