મંગળવાર, 23 જુલાઈ 2024
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. નોલેજ
Written By

General Knowledge- પેન કાર્ડને ગુજરાતીમાં શું કહે છે

સવાલ: ભારતમાં સૌપ્રથમ બહુહેતુક પ્રોજેક્ટ કઈ નદી પર બનાવવામાં આવ્યો હતો?
 
જવાબ: દામોદર
 
સવાલ: શરીરમાં આયોડિનની ઉણપને કારણે કયા રોગો થાય છે?
 
જવાબ: મનુષ્યમાં ગોટિર રોગ
સવાલ: નંદલાલ બોઝને કયા ક્ષેત્રમાં ખ્યાતિ મળી?
જવાબ: પેઇન્ટિંગ
 
સવાલ: ભારતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ કયા આધારે લેવામાં આવે છે?
 
જવાબ: પુખ્ત મતાધિકાર
 
સવાલ: આઈન અકબારી 'પુસ્તક કોણે લખ્યું હતું?
 
જવાબ: અબુલ ફઝલ
 
સવાલ: જાપાનનું ચલણ શું છે?
 
જવાબ: યેન
 
સવાલ: હિન્દીમાં પાનકાર્ડ શું કહેવાય છે?
પાનકાર્ડને હિન્દીમાં શું કહે છે? 
જવાબ: કાયમી એકાઉન્ટ નંબર( Permanent Account number)