0

સેક્સ લાઈફને ઉત્તમ બનાવવા માટેની ટિપ્સ

બુધવાર,જાન્યુઆરી 2, 2013
0
1
લગ્ન પહેલા શારીરિક સંબંધ ન બાંધવાની સદીઓ જૂની માન્યતા કંઇ એમ જ નથી બનાવવામાં આવી. હવે સંશોધકોએ આ ...
1
2

ગુજરાતી મેસેજ - પ્રેમની હદ

શનિવાર,ફેબ્રુઆરી 4, 2012
ઉતરી ગયા છે એ નજરથી હ્રદય સુધી પહોંચી ગઈ છે વાત હવે તો પ્રણય સુધી આ ઈંતેજારની મજા એટલી ગમી કે જોશુ ...
2
3

ગુજરાતી લવ મેસેજ - નયન

શનિવાર,ફેબ્રુઆરી 4, 2012
નયનમાં ના રાખો આટલી નફરત આ નયનમાં હુ તસ્વીર બનીને આવેશ ભલે રહો તમે મારા નયનથી દૂર હુ મળવા માટે ...
3
4

લવ મેસેજ - ગજબ છે આ પ્રેમ

શનિવાર,ફેબ્રુઆરી 4, 2012
પ્રેમનું મીઠુ દર્દ ગજબ હોય છે શબ્દોમાં છુપાયેલી એક ગઝલ હોય છે મનમાં ભર્યા હોય છે શબ્દો ઘણા પણ ...
4
4
5

લવ મેસેજ - જુદાઈની વાત ન કરશો

શનિવાર,ફેબ્રુઆરી 4, 2012
પ્રેમમાં મોટી રજૂઆત ન કરજો જો નિભાવી ન શકો તો શરૂઆત ન કરશો જેને તમારા વગર જીવવાને આદત જ નથી તેને ...
5
6

લવ મેસેજ - તારો સાદ

શનિવાર,ફેબ્રુઆરી 4, 2012
આપે છે સાદ તુ રોજ મને ખ્વાબમાં તારો અવાજ સાંભળુ છુ હું રોજ હવાઓમાં તારી મહેંદીનો રંગ મારી ગઝલને ...
6