1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified શુક્રવાર, 28 ફેબ્રુઆરી 2020 (06:53 IST)

ગુજરાતી જોક્સ-બટકું ભર્યું

કાલે એક મિત્ર ઉપદેશ આપી રહ્યા હતા 
 
લોખંડ લોખંડને કાપે છે 
 
હીરા હીરાને કાપે છે 
 
પાછળથી એક કૂતરો આવીને 
 
તેને બટકું ભરી લીધું !!! 
 
ઉપદેશ પૂરૂ