બુધવાર, 29 નવેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 9 જૂન 2023 (12:29 IST)

Jokes- મજેદાર ગુજરાતી જોક્સ - હલવાઈ કેમ પૂછે છે

પત્નીએ પતિનો મોબાઈલ ચેક કર્યો 
અને તેની સામે જોઈને પૂછ્યું
- આ છગન હલવાઈ કેમ પૂછે છે 
કે તમે ખાધું કે નહીં?
 
 
દુકાનદાર- બહેન, તમે દુકાને આવો, 
દાગીના જુઓ પણ 
તમે કેમ કંઈ ખરીદતા નથી?
 
ગ્રાહક- હંમેશા લઉ છુ 
પણ તમે ધ્યાન આપતા નથી
 
 
પૂજા સમયે પત્નીએ પતિને પૂછ્યું
 
પત્ની- સાંભળો તને આરતી યાદ છે?
 
પતિ- હા... તે પાતળી છે એ જ ને?
 
આ પછી ભગવાનની પૂજા પછી થઈ, 
પહેલા પતિની 'પૂજા' થઈ ગઈ 
 
 
બે સ્ત્રીઓ વાત કરતી હતી
,
આજકાલ સ્થૂળતા ખૂબ વધી રહી છે
 
તેથી જ બહારનું ખાવાનું બંધ 
 
પેક કરીને ઘરે લાઉ છુ, પછી ખાઉ છુ 
 
 
શાળાનો એ છેલ્લો દિવસ
.....!!!!!
 
જ્યારે બધી છોકરીઓ સાડી પહેરીને આવતી.
 
અને તેમને જોઈને 
મારા મનમાં એક જ પ્રશ્ન હતો..?????
,
,
,
,
 
તે ખૂબ સુંદર હતી
 
સ્કૂલના ડ્રેસમાં પણ ખબર જ ન પડી.