મંગળવાર, 16 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : મંગળવાર, 10 જાન્યુઆરી 2023 (13:00 IST)

ગુજરાતી જોકસ- બીપી વધી રહ્યુ છે

નર્સ- ડાક્ટરને 
- સર હું બેડ નં. 6 નું 
બીપી 3 વાર ચેક કર્યુ 
છે
પણ એનું 
 
બીપી હાઈ જ આવી રહ્યુ 
છે
 
ડાક્ટર- હવે એક વાર ફરીથી ચેક કરો .
પણ તમારા 
ઉપરના બે
બટ્ન લગાવીને.......