1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: મંગળવાર, 20 એપ્રિલ 2021 (21:35 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- ઘરનો કામ પણ

કદાચ ઘરનો કામ પણ 
 
મોહબ્બતની રીતે હોતું 
 
કરવું નથી પડતું 
 
બસ થઈ જતું