ગુજરાતી જોક્સ- મોઢું બંદ કરી નાખે છે..

Last Modified બુધવાર, 30 જૂન 2021 (21:30 IST)
ઘરના લોકો ઉંઘ પૂરી થવા નહી દેતા


તો આ સપના કેવી રીતે પૂરા થશે ...


ડાક્ટરએ મહિલાના મોઢામાં થર્મામીટર
રાખી થોડી વાર માટે મોઢું બંદ રાખવા કહ્યુ

પત્નીને ચુપ જોઈ પતિએ પૂછ્યું
ડાક્ટર સાહેબ આ વસ્તુ કેટલાની આવે છે
જે તરત જ મોઢું બંદ કરી નાખે છે..


આ પણ વાંચો :