મંગળવાર, 23 જુલાઈ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: રવિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર 2021 (09:57 IST)

ગુજરાતી જોક્સ -અમારા ક્લાસની છોકરીઓ

અમે છોકરાઓ જ્યારે પોતાના
 પગ પર ઉભા થઈ જાય છે 
 
ત્યાં સુધી તો 
અમારા ક્લાસની છોકરીઓ
ના બાળકો પગે પગે 
 
હાલવા લાગી જાય છે.