ગુજરાતી જોકસ- એવું કયું પાન છે જેને ખાઈ નથી શકતા

Last Modified ગુરુવાર, 11 નવેમ્બર 2021 (15:50 IST)
મેડમ- એવું કયું પાન છે જેને ખાઈ નથી શકતા

સોનું- જોર જોરથી પેટ

પકડીને હંસવા લાગ્યું

સોનું- મેડમ તમે પણ કેવા કેવા સવાલ

પૂછો છો

.... સ્તનપાન

મેડમ- બહાર નિકળ અહીંયાથી

તેનો જવાબ છે .. જાપાન...


આ પણ વાંચો :