1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 11 નવેમ્બર 2021 (15:50 IST)

ગુજરાતી જોકસ- એવું કયું પાન છે જેને ખાઈ નથી શકતા

મેડમ- એવું કયું પાન છે જેને ખાઈ નથી શકતા 
 
સોનું- જોર જોરથી પેટ 
 
પકડીને હંસવા લાગ્યું 
 
સોનું- મેડમ તમે પણ કેવા કેવા સવાલ 
 
પૂછો છો
 
.... સ્તનપાન 
 
મેડમ- બહાર નિકળ અહીંયાથી 
 
તેનો જવાબ છે .. જાપાન...