સોમવાર, 15 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : ગુરુવાર, 11 નવેમ્બર 2021 (16:20 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- દુકાનદાર- શું જોઈએ?

દુકાનદાર- શું જોઈએ? 
 
ગ્રાહક- જી યોનિ 
 
દુકાનદાર- શું બોલ્યું કૂતરો.. 
 
ગ્રાહક- જિયોનીનો મોબાઈલ જોઈએ