ગુરુવાર, 25 જુલાઈ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 22 મે 2024 (16:25 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- મજેદાર જોકસ જ જોક્સ

ચિન્ટુ અને પિન્ટુ, બંને સાચા ભાઈઓ, એક જ વર્ગમાં ભણતા.
 
,
શિક્ષકે પૂછ્યું- તમે બંનેએ તમારા પિતાના અલગ-અલગ નામ કેમ રાખ્યા?
 
,
 
ચિન્ટુએ જવાબ આપ્યો - પછી મેડમ,
 
,
 
તમે કહેશો કે અમે નકલ કરી છે,
 
એ કારણે.
 
હાહાહા...
 
2.

ચિન્ટુ (પિન્ટુને...)- દોસ્ત, મને આ વાત સમજાતી નથી.
 
,
 
આખરે, દારૂની દુકાનનું વાસ્તુશાસ્ત્ર કોણ બનાવે છે?
 
,
 
ભલે તે ગટર પર હોય,
 
દક્ષિણ દિશામાં હોવું,
 
સામે એક મોટો ખાડો છે,
 
ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સફોર્મર કેમ નથી?
 
અથવા
 
વાસ્તુ દોષ ગમે તે હોય,
 
આ દુકાન પર હંમેશા ભીડ રહે છે.


3. 
 
એકવાર રમણનો પગ કેળાની છાલ પર પડ્યો,
 
અને તે લપસીને પડી ગયો.
 
,
 
રમણ ઉભો થયો અને ફરી આગળ ચાલવા લાગ્યો.
 
તેથી તેનો પગ બીજી છાલ પર ઉતર્યો,
 
...અને પછી લપસીને પડી.
 
 
,
 
હવે રમણ ફરી ઊભો થયો અને થોડે આગળ ચાલ્યો.
 
પછી તેણે ત્રીજી છાલ જોઈ.
 
,
 
રમણ - રડતા રડતા તેણે કહ્યું - ભગવાન તમને!
 
હવે તમારે ફરીથી લપસવું પડશે.