ગુરુવાર, 25 જુલાઈ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 29 મે 2024 (14:26 IST)

જોકસ- આઈ લવ યુ

jokes in gujarati


શિક્ષક: મને કહો કે આઈ લવ યુ શબ્દની શોધ ક્યાં 
દેશમાં થઈ?
 
વિદ્યાર્થી: ચીનમાં
શિક્ષક: તે કેવી રીતે?

 
વિદ્યાર્થી: તેમાં તમામ ચાઈનીઝ ગુણો છે
કોઈ ગેરંટી નથી, કોઈ વોરંટી નથી. ચાલે તો ચાંદ સુધી નહી તો સાંજ સુધી