1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 3 ફેબ્રુઆરી 2023 (09:58 IST)

Monkey ને હિન્દીમાં શું કહેવાય

શિક્ષક - ચાલો જણાવો કે Monkey ને હિન્દીમાં શું કહેવાય છે?
 પપ્પુ - વાનર કહેવાય.
શિક્ષક - પુસ્તકમાં જોયા પછી કહ્યું... ત્યાં રોકો, હું આવુ છું...
 
 
પપ્પુ - ના સાહેબ, કસમ ખાઉં છું કે મેં તમને જોઈને કહ્યું...