સુવિચાર - બધા લોકો એક જેવા નહી હોય

Last Modified સોમવાર, 7 જૂન 2021 (20:45 IST)

બધા લોકો એક જેવા નહી હોય
કોઈ પાસે થઈને પણ અમારા નથી થતા
પણ કેટલાક
પાસ ન હોઈને પણ અમારા હોય છે


આ પણ વાંચો :