પટવારી ભરતી 2021: આ પ્રાંતમાં ફરીથી પટવારી બનવાની તક, 1100 પોસ્ટ્સ પર ભરતી શરૂ થઈ

Last Modified શુક્રવાર, 5 માર્ચ 2021 (12:42 IST)
સરકારી નોકરી મેળવવાની અને પટવારી બનવાના સપના જોનારા યુવાનોની શ્રેષ્ઠ તક ફરી આવી છે. આ રાજ્યમાં, પટવારી અને કનાલ પટવારી એટલે કે નહરી પ્રદેશ માટે પટવારીની ભરતીની પ્રક્રિયા ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ભરતી પટવારીની 1100 જગ્યાઓ માટે થઈ રહી છે. અમને જણાવી દઇએ કે હરિયાણા સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનના સંદર્ભ સૂચન નંબરો 7/2019, 8/2019 અને 9/2019 જે 12 જૂન, 2019 ના રોજ વિવિધ અખબારોમાં પ્રકાશિત થયા હતા. ત્યારબાદ 13 જૂન અને 14 જૂન, 2019 માટે ઑનલાઇન અરજી ફોર્મ આમંત્રિત કર્યા હતા. આ ભરતી પંચ દ્વારા ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે. હરિયાણા સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશને 1100 પટવારી અને કનાલ પટવારીની જગ્યાઓ માટે ઑનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા ફરીથી શરૂ કરવા અંગે નોટિસ ફટકારી છે. જે ઉમેદવારોએ અગાઉ ભરતી માટે અરજી કરી નથી તે હવે અરજી કરી શકે છે. આ સંદર્ભે, ઑનલાઇન એપ્લિકેશન નોંધણી વિંડો 8 માર્ચ, 2021 થી 22 માર્ચ, 2021 સુધી ફરીથી ખોલવામાં આવશે. નોંધ કરો કે જે ઉમેદવારોએ અગાઉ પટવારી ભરતી માટે અરજી કરી છે, તેમને ફરીથી અરજી કરવાની જરૂર નથી. આ ભરતી વિશે વધુ જાણવા માટે, આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરીને સંપૂર્ણ સમાચાર વાંચો.

એચએસએસસી પટવારી ભરતી ખાલી જગ્યાની વિગતો

વર્ગ નોન ઇએસએમ ઇએસએમ ઇએસપી કુલ
સામાન્ય 385 77 11 473
Sc 187 22 11 220
બીસી-એ 148 22 6 176
બીસી-બી 83 33 5 121
ઇડબ્લ્યુએસ - - - 110
કુલ 803 154 33 1100

યોગ્યતા માપદંડ અને શૈક્ષણિક લાયકાત
ઉમેદવારે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જોઈએ.
મેટ્રિક / 10 + 2 હિંદી / સંસ્કૃતમાં કોઈ વિષય હોવો જોઈએ અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણની ડિગ્રી હોવી જોઈએ.
ઉમેદવારની લઘુત્તમ વય 18 વર્ષથી ઓછી હોવી જોઈએ નહીં અને મહત્તમ વય 42૨ વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
નિયમો અનુસાર એસસી / બીસી-એ / બીસી-બી ઉમેદવારો માટે વય છૂટછાટ લાગુ થશે.

અરજી ફી
સામાન્ય (પુરુષ / સ્ત્રી) - 100 / -
સામાન્ય (હરિયાણાથી સ્ત્રી) - રૂ. 50/ -
એસસી / બીસી / ઇડબ્લ્યુએસ હરિયાણાના અરજદાર (પુરુષ) - રૂ. 25 / -
એસસી / બીસી / ઇડબ્લ્યુએસ હરિયાણાના અરજદાર (સ્ત્રી) - રૂ .13 / -


આ પણ વાંચો :